Privacyverklaring

Door het bezoeken van onze website laat je gegevens achter die wij kunnen gebruiken. in deze privacyverklaring maken we je graag duidelijk hoe wij hiermee omgaan, wat we met deze verzamelde gegevens doen en waarom.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Vulkan kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van Vulkan. Vulkan kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • IP-adres

Waarom Vulkan deze gegevens gebruikt

Vulkan verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per email en/of per post) te benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent. Vulkan kan jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht en/of op basis van een gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang Vulkan gegevens bewaart

Vulkan bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens verzameld worden.

 

Delen met andere

Vulkan verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vulkan worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek)en klikgedrag op de website. Vulkan gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Cookies, Google en Facebook

Vulkan gebruikt Cookies, Google Analytics, Google Tag Manager en Facebook Pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords- en Facebook-adverstenties van Vulkan zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.

Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. Vulkan heeft hier geen invloed op.

Vulkan geeft geen toestemming om via Vulkan verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering stuur je naar Vulkan via infor@vulkan.be. Vulkan zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Vulkan neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens plaatsvindt, meldt Vulkan deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat ze er kennis van namen aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

 

De website van Vulkan gebruikt een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.